Відкритий урок у 8 класі з алгебри
Підготувала
учитель математики
Новосуханівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Сумської районної ради
Юрченко О. Ю.

Тема: Квадратні корені. Тотожні перетворення квадратних коренів.
Мета: Повторити властивості арифметичного квадратного кореня, систематизувати навички виконання тотожних перетворень виразів, що містять квадратні корені, сприяти формуванню та розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів.
Розвивати логічне мислення, вміння шукати цікаву інформацію.
Виховувати відповідальність, прагнення до самовдосконалення.(Сл 2)
Тип уроку: узагальнення і систематизація знань і вмінь.
Обладнання: мультимедійна дошка, картки.
Девіз уроку: Життя – як розв’язування задачі.
                         З невдачі зумій ти добути корінь удачі.(Сл 3)
                                                                                                                  Микола Дорізо

Хід уроку:
І .Організаційний момент
Я хочу почати наш урок із слів поета Миколи Дорізо, які будуть девізом нашого уроку: «Життя – як розв’язування задачі. З невдачі зумій ти добути корінь удачі».
Отже, сьогодні ми будемо не тільки знаходити арифметичний квадратний  корінь, але й «добувати корінь удачі».

Оскільки девізом нашого уроку є слова поета, то й ми спробуємо скласти вірш, але «білий вірш», який має спеціальну будову і називається сенкан. Ми вже з вами декілька таких віршів склали на уроках алгебри і геометрії, але я вам нагадаю його будову. Сенкан має п’ять стрічок.
Один іменник – назва поняття.
Два прикметники – описання поняття.
Три дієслова – визначення дії.
Фраза, яка виражає відношення до теми.
Одне слово – синонім до теми.
Отже, пропоную іменник корінь, але не корінь слова, дерева, зуба, а корінь як математичне поняття, той корінь, про який ми говорили на попередніх уроках.
Учні складають сенкан.

Корінь.
Арифметичний квадратний.
Додаємо, множимо, ділимо.
Арифметичний квадратний корінь – число невід’ємне.
Радикал.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
1. Слайд 6
2. Усний рахунок: «Чи вірите ви, що…» (Свою відповідь обґрунтуйте)
        3. Бліц опитування.
1) Квадратний корінь з 100?
2) Арифметичний квадратний корінь з 100, арифметичний квадратний корінь з -25?
3) Розв’язати рівняння:        .
4) Щоб добувати квадратні корені, потрібно знати квадрати чисел. Перевіримо, чи  вмієте ви швидко підносити числа до квадрата.
    4 , кут в квадраті  .
Це було завдання на уважність, тому будьте дуже уважні при виконанні наступних вправ.
4. Тестова робота (Сл. 7 -15)
III. Усвідомлення змісту.
А зараз будемо продовжувати перетворювати вирази, які містять квадратні корені, подорожуючи сторінками «Книги рекордів Гіннеса».(Сл. 16-18).
Вчитель: Що потрібно використати при виконанні цих завдань?
Очікувана відповідь: Формули скороченого множення;
розподільний закон множення; правило зведення подібних доданків.
Кожна група виконує завдання і на дошці з відповідей  записує  рік, коли вперше було надруковано «Книгу рекордів Гіннеса». Правильні відповіді на екрані.(Сл. 19 -21).
Вчитель: Після того, як виконаєте завдання, складіть слово.(Сл. 22 -23).
Вчитель: Наступне завдання, після обговорення в групах, виконується на дошці.(Сл. 24 -27).
Вчитель: Яку властивість ми використовуємо, щоб звільнитися від ірраціональності в знаменнику?
Очікувана відповідь: основну властивість дробу.
Учні називають вирази, на які потрібно домножити чисельник і знаменник кожного дробу.(Сл. 28 -29).
Кожна група записує отримане слово. (Сл. 30 -31).
Вчитель: Обговоріть в групах розв’язання цього завдання. Представник однієї із груп розв’язує завдання на дошці. Потім учні звіряються з записом   на екрані.
Вчитель: Ви гарно попрацювали, тому перегорнимо одразу декілька сторінок «Книги рекордів Гіннеса».(Сл. 32 -35).
Вчитель: Яке правило використовуємо при скороченні дробів?
(Скорочувати можна тільки множники).
А якщо множників немає? (Потрібно розкласти на множники)
Які способи ви знаєте розкладання на множники? (Винесення спільного множника за дужки, за допомогою формул скороченого множення)
Кожна група розв’язує завдання, після того звіряється з записом на екрані..  (Сл. 36).
Вчитель: Знайомимося з наступними сторінками «Книги рекордів Гіннеса». (Сл. 37 -38).
IV. Рефлексія.
Це ми перегорнули тільки деякі сторінки «Книги рекордів Гіннеса». Зустрічалися з прикметниками, які мають префікс най. Це найбільша книга, найдовший автомобіль, найвищий чоловік і т.д.
А ви б хотіли б бути най, най, най. Очікувана відповідь: найрозумнішими,
найдобрішими, найсильнішими, наймудрішими, найкращими, найщасливішими…
А хто з учнів відповідав найкраще?
А яке завдання, на вашу думку, було найлегше, а яке найважче, а яке зробили найшвидше?
Продовжте речення:
Найбільший мій успіх – це…
Найбільше труднощів я відчув…
І найприємніший момент – ОЦІНКИ
V. Домашнє завдання.
• Повторити §13-19 (м. д.)
• № 1-12 с. 161-162
VІ. Закінчення уроку.
Я бажаю вам успіхів у всіх ваших справах, і можливо через деякий час, саме ваше прізвище знайдемо в «Книзі рекордів Гіннеса».
І пам’ятайте:   Життя – як розв’язування задачі.
                         З невдачі зумій ти добути корінь удачі.   (Сл. 39).

Відкритий урок у 6 класі з біології

Підготувала
учитель біології
Новосуханівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Сумської районної ради
Шевченко О. В.

Тема. Статеве розмноження рослин. Квітка.
Мета уроку. Сформувати в учнів поняття про квітку як орган статевого розмноження рослини, що є видозміненим пагоном; розкрити біологічне значення її головних частин; виявити подібність у будові квіток різних рослин.
Удосконалювати вміння і навички роботи з підручником; розвивати логічне, екологічне мислення; вміння виділяти головне, спостерігати, описувати і робити висновки;
Виховувати інтерес до живої природи, естетичне почуття, продовжити формування переконаності учнів у пізнаванності світу і величезному значенні біологічних та екологічних знань у житті людини.
Обладнання. Модель квітки, роздатковий матеріал, підручник, мультимедійне обладнання.
Поняття і терміни. Квітка, оцвітина, чашечка, віночок, чашолистки, пелюстки, тичинка, маточка, пиляк, приймочка, стовпчик, зав'язь,  двостатеві та одностатеві квітки, однодомні та дводомні рослини.
Методи, прийоми. Інформативно-рецептивні(бесіда, робота з підручником, схемами), репродуктивні(робота в парах, виконання лабораторного дослідження),  навчально - пошукові, навчально-дослідницькі, «Установи відповідність», «Здивуй», «Моделюємо квітку», «Цікаво знати, що…», Рольова – гра «Флористи»
Тип уроку. Комбінований з елементами лабораторних досліджень
Хід уроку
І. Організаційний етап
(Створення позитивної психологічної атмосфери)                   
Продзвенів уже дзвінок,
Починається урок.
Він зимовий і цікавий,
Тож гостей зібрав чимало.
Поверніться обличчям до гостей
І лагідно промовте: «Добрий день».
На сьогоднішньому уроці, діти, я хочу, щоб ви були впевнені  й задоволені собою. А людина буває задоволена лише тоді, коли досягає певних успіхів, долає перешкоди. Я бажаю всім  успіхів на сьогоднішньому уроці
Діти, я сподіваюся  на вашу підтримку. Усе в нас буде чудово.

ІІ. Підготовка до активного, відомого засвоєння знань

2.1. Актуалізація опорних знань учнів
1)Виконання тестових завдань.
1)Розрізняють два основних типи розмноження:             
а)статеве;   б)нестатеве;   в)видове;   г)вегетативне.
2)Розмноження за допомогою спор – це: 
а)статеве розмноження;   б)нестатеве;   в)вегетативне.
3)Вегетативне розмноження відбувається за допомогою:
а)вегетативних органів;  б)генеративних органів.
4)Відрізана від материнської рослини ділянка пагона, кореня – це: 
а)живець;  б)брунька;  в)зигота.
5)Запліднення відбувається при:   
а)статевому розмноженні;  б)нестатевому розмноженні;   в)вегетативному розмноженні.
6)Запліднена яйцеклітина – це: 
а)зигота;   б)живець;   в)прищепа.
7)Жіноча статева клітина називається: 
а)сперматозоїд;  б)яйцеклітина;   в)зигота.
Відповіді: 1- а,б;  2- б;  3- а;  4- а; 5 – а;  6- а;  7- б.

     2)  «Установи відповідність»
Установити відповідність між представниками рослин та способами вегетативного розмноження.
Представники Спосіб вегетативного розмноження
1 малина
2 конвалія
3 часник
4 суниці
5 тюльпан
6 картопля А кореневими паростками
Б кореневищем
В підземними бульбами
Г вусами
Д цибулиною
Відповіді: А -1;  Б - 2;  В - 6;   Г- 4;  Д - 3, 5.

- Які органи рослини ми вже вивчили?
- Про який орган рослини ми ще не говорили?   

2.2.Мотивація навчальної діяльності
«Квітка — це усмішка сонця, яка дає здоров’я й наповнює світлою радістю».
                                                 (Л. Толстой)                                                                                                                     
І, дійсно, білі, червоні, жовті, фіолетові квітки — яких тільки не побачиш у природі. Іноді нам здається, що квітки для того й існують, щоб ми могли ними милуватися. Але квітка в рослин виникла задовго до того, як на Землі з’явилася людина.
             Прийом  «Здивуй!»   
Дуже  давно,  коли  на  Землі ще  не  було  людини,  крізь  ґрунт  пробився  маленький  пагінець,  потягнувся  до  неба,  до  Сонця  й  розквітнув  квіткою. Якою  була  та  квітка,  ніхто  не  знає.  Але,  без  сумніву,  у  світ  прийшла  краса.  Узагальнена  назва  всіх  рослин  планети – « Флора» - походить  від латинського  слова,  що  означає  «квітка».   У  давніх  італійців  Флора  була  богинею  квітів  юності.  Пізніше  стародавні  римляни  ототожнили  флору  із  старогрецькою  богинею  квітів   Хлоріс,  або  Хлоридою,  що  означає  «Зелена».  І  справді,  одне  з  найпрекрасніших  творінь  природи – квіти.
Саме цьому неймовірно красивому органу рослини присвячений наш урок. Його тема … 
http://sh.uploads.ru/t/xLkUy.jpg   
  ІІІ. Засвоєння нових знань
3.1. Первинне засвоєння нових знань
1) Квітка – генеративний орган рослини  (розповідь з елементами бесіди)
  Діти, пригадайте факт із життєвого досвіду: весною рясно цвітуть сади. Що потім утворюється на місці квіток яблунь ? (яблуко)     
А всередині яблука що? (насіння).
Який процес розмноження забезпечує насіння статевий чи нестатевий? (статевий).
Отже, без квітки може утворитися насіння? (ні)             
Що ж таке квітка? (відповіді дітей)
Квітка – це генеративний орган, який забезпечує статеве розмноження квіткових рослин
2)  Будова квітки «Моделюємо квітку»
    А зараз ми з вами здійснимо подорож в один дуже гарний казковий замок. Подивіться, все, що вам необхідно, у вас на столах.
- На Високому пагорбі стоїть замок (кулька зі стрижнем ). Стіна замку дворядна. У першому ряду навколо замку розташовані  зелені зубці (зелений папір), а в другому - п'ять великих білих стін (білий папір). У центрі замку стоїть палац (гвіздок), а навколо нього стоять на довгих ніжках кам'яні башти (сірники).                       
- Про який замок  йдеться?                                 
- Таким чином, отримали модель квітки.
http://s5.uploads.ru/t/vDtlR.jpg
Квітки бувають з подвійною оцвітиною, що складаються з чашечки та віночка. В одних рослин чашечки зростаються(шипшина,петунія), в інших залишаються вільними (капуста). Пелюстки також – в одних рослин можуть зростатися(картопля,помідори), а в інших – ні(шипшина).
До квіток з простою оцвітино належить, наприклад,  конвалія, тюльпан, тому що всі їх листочки подібні за формою та забарвленням.
   3.  Діти, вам було дане випереджальне завдання намалювати вдома вашу найулюбленішу квітку. Погляньте, яка гарна в нас виставка малюнків квітів. Усі вони дуже яскраві, красиві.  Незважаючи на велику різноманітність квіток за розміром, забарвленням, строком цвітіння майже всі вони мають одну й ту саму будову.
Хто хоче розповісти про квітку, яку він намалював і які її частини.

Проблемне питання. Діти, послухайте вірш  і попробуйте дати відповідь на запитання: який процес відбувається у квітці і які частини квітки є головними?
http://sg.uploads.ru/t/4QdtB.jpg

Цветок всю ночь готовил мёд,                 
Пчелу - сластёну в гости ждёт,
Бери, мол, но как другу,
Мне окажи услугу:
Пыль мучную эту
Перенеси соседу…
Пчела несёт её, и вот –
Цветок увял и зреет плод.
(прослухавши відповіді дітей, підвести до того, що маточка і тичинки містять статеві клітини, які беруть участь у розмноженні рослин).
Клас поділяється на дослідницькі групи. Через 5 хвилин представники групи звітують про результати своєї роботи.
Завдання для дослідницької групи:
І гр . На с.126 прочитайте про будову тичинки та підготуйте усний звіт про її будову.
ІІ гр. На с.126 прочитайте про будову маточки .
ІІІ гр. На с.126-127  прочитайте про будову насінного зачатка.
http://sa.uploads.ru/t/mbwzV.jpg
http://s7.uploads.ru/t/EHF3i.jpg
4 . Сядьте зручно і послухайте цікавинки про квіти, які ви підготували отримавши випереджувальні завдання.                                                                                                                                                                                             
Повідомлення учнів (випереджальне завдання)      «Цікаво знати, що…»                                                 
1. Серед квіткових рослин найдовша тривалість цвітіння спостерігається у тропічних орхідей. Так, у деяких з них червоні квіти радують око протягом 40 -50 и навіть 90 діб.
2. А ось змієвидний цереус цвіте тільки вночі – з 22 години до 3 годин ночі. Серед нічної темряви розкривається велика біло-золотиста сіяюча зірка неймовірної краси. Недарма цей кактус називають «цариця ночі».
3. Деякі рослини під час розпускання квіток можуть видавати звуки, які виникають завдяки тертю пелюсток. У болотах острова Бугенвіль у Тихому океані росте «ридаюче» дерево, або заурауйя. Його квітки, розкриваючись, видають  характерний  ридаючий звук
4. Найбільші квіти в рафлезії Арнольді. Це рос¬лина Індонезії і Філіппінських ост¬ровів.  Росте рафлезія в тропічних лісах, рафлезія – рослина – паразит, яка не має ні листя, ні стебла, і складається з однієї великої квітки та коренів, які просмоктуються до кореня хазяїна. Її легко впізнати за запахом, схожим на запах гниючого м’яса. Цим смородом рослина приваблює мух і жуків для запилення. Великі квітки рафлезії (вага майже 7 кг, діаметром більше метра) мають п’ять товстих пелюсток червоного кольору зі світлими плямами, насіння дуже дрібне. Іно¬ді рафлезію називають квіткою сло¬на, і не лише за її розміри. Роздавлю¬ючи її плоди ногами, слони перено¬сять насіння й «висівають» його на своїх стежках.
5. Найменша квітка не більша за го¬ловку булавки - це вольфія  безкоренева , яка є і найдрібнішою серед усіх вищих рослин на Землі, діаметр квітки лише 0,1 мм, живе в стоячих водоймах. Квітки в неї одностатеві , тіло має вигляд зеленої пластинки , корені відсутні. Вона дуже рідко цвіте, розмножується вегетативно. Вольфія - близька родичка ряски й нерідко зустрічається біля неї .
6. Перша рослина, яка розцвіла і дала насіння в космосі за відсутності гравітації, - арабідопсис. Життєвий цикл цієї рослини складає всього 40 днів. У 1982 році екземпляр арабидопсиса був вирощений на борту радянської космічної станції "Салют-7".
5)Значення квітів у природі і житті людини (Бесіда)
Яке значення мають квіти у природі,  житті людини?
1.Квітка – генеративний орган, тобто орган, пристосований до розмноження. З неї утворюється плід і насіння
2.Бджоли збирають з квітів пилок і нектар та виробляють мед
3.Квіти використовують як ліки
4.З них виготовляють різні ароматичні речовини
5.Квіти використовують як природний годинник, тому що деякі з них відкриваються і закриваються в певний час                     
6.Є квіти барометри, за ними прогнозують погоду (якщо квіти акації сильно пахнуть , а квіти мальви, кульбаби уранці не відкрились – чекайте дощу)
7.Квіти дають естетичну насолоду людині.
Я зірвав квітку — і вона загинула,
Я спіймав метелика — і він помер
У мене на долоні.
І тоді я зрозумів,
Що торкнутися краси
Можна тільки серцем.
                             ( Павол Орсаг Гвездослав)
Скільки радості приносить нам їх різноманітна краса!Уявімо собі, що ми йдемо в похід.
Скільки радості приносить нам їх різноманітна краса!Уявімо собі, що ми йдемо в похід. Дівчатка зірвали квіти і сплітали вінки. На 1 вінок - 32 квітки. У  6 класі - 4дівчаток. Скільки квіток було зірвано?  ( 128)  А якщо у 6 класі буде 19 дівчаток, то скільки квіток буде зірвано? (608)
Що буде на наступний рік?                                                         
IV. Узагальнення та систематизація знань
Рольова – гра «Флористи»
Діти, давайте уявимо, що я не ваш вчитель, а керівник фірми «Флористика». Моя фірма займається виготовленням букетів та композицій на замовлення. Для роботи мені потрібні співробітники. Але для того, щоб прийняти когось у свою фірму я хочу провести конкурсний відбір. Бо, як і кожній фірмі мені потрібні розумні співробітники. Оскільки робота пов’язана з квітами, то для того, щоб вас прийняли в фірму,  вам необхідно показати свої знання і підписати малюнок. Той, хто виконає завдання, отримає посвідчення працівника фірми.   
Завдання  №1
Заповнити таблицю, вписавши слова для довідок:  пелюстки, тичинка, маточка, квітконіжка, квітколоже.     
.                                                                                         

Жіноча репродуктивна частина квітки. У ній формуються насінні зачатки
Чоловічі репродуктивні частини квітки у яких утворюються пилкові зерна
Яскраво забарвлена частина квітки, що сприяє привабленню комах та запиленню
Частина стебла, що несе на собі квітку
Верхня вкорочена , розширена частина квітконіжки  до якої прикріплюються всі частини квітки

Завдання №2   
Підписати  малюнок використовуючи слова для довідок: маточка, тичинки, пелюстка, чашолисток, квітконіжка……..
http://sd.uploads.ru/t/qWK0v.jpg
Завдання №3.                                                                     
До нас у фірму прийшло замовлення: зробити букети, які б складалися:
1-й – з квіток з простою оцвітиною;
2-й – з квіток з подвійною оцвітиною; 
3-й  - з зрослопелюсткових квіток;
4-й – з вільнопелюсткових  квіток;
(Учні серед зображень квіток вибирають потрібні і групують їх.). 
  http://sa.uploads.ru/t/SW1cl.jpg                                             
V. Підсумки уроку
Що я дізнався нового на уроці?
Що мені сподобалось на уроці?
Що я б хотів зробити (провести) на наступному уроці?
VІ. Домашнє завдання
1.Опрацювати  §33 підручника
2.Скласти кросворд  до теми «Квітка»
3. Підготувати  цікаву інформацію:           
1. «Квіти – символи країни»
2. «Квіти – барометри»
3. «Квітковий календар»
А закінчити урок я хочу словами відомого українського поета Василя Симоненка. Його поезія називається:
«Квіти»
Слів на описи не трачу, словом не передаси
Їх земної, безсловесної, дивовижної краси.
Люди дивляться, п’яніють, в них кохаються віки,
Нареченим їх дарують, заплітають у вінки.
Ними кожен свою радість, власне щастя назива,
Квіти часто нам говорять втричі більше, ніж слова.
Скільки ми їм довіряли мрій, недоспаних ночей!
Але є ще кращі квіти, невидимі для очей.
Не цвітуть вони на клумбах і на тихих озерцях,
А цвітуть вони у грудях, у людських цвітуть серцях.
В щирім серці, в чесних грудях — вірю, знаю! — квіти є!
Щастя їх коріння поїть, радість барв їм додає.
В них красується, ясніє мрій дитинна чистота,
Золотими пелюстками в них кохання розцвіта.
Щоб вони не помарніли в душах чистих і ясних,
Завжди ніжністю й любов’ю поливайте, люди, їх.
Василь Симоненко