Звіт директора школи з питань   освітньої та виховної   роботи  Новосуханівської загальноосвітньої школи
І – ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області
у  2018-2019  навчальному  році

У 2018-2019 н. році у навчальному закладі викладали  предмети 15 педагогічних працівників: з них адміністративний персонал  - 2 особи, учителів - 13. Усі педагогічні   працівники  мають  педагогічну  освіту. Із учителів вищу кваліфікаційну категорію має 1 учитель , І категорію -   10  учителів ,  ІІ категорія  у  2  учителів ,  спеціалістів  - 2.
У школі здійснюються заходи щодо організації атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Складено перспективний план курсової підготовки та атестації. Протягом  2018-2019 навчального року на курси підвищення кваліфікації  було направлено такі педагогічні працівники: Циганенко А.В за напрямом « Математика, фізика, астрономія», Смірнова І.П за напрямом « Зарубіжна  література», Мільченко Г.А  - « Образотворче мистецтво», « Трудове навчання та технології»,Кириченко О.С.,Марченко А.І – курси для вчителів, що працюватимуть в умовах Нової української школи.
У 2018-2019 навчальному році шкільною атестаційною комісією було атестовано 4 педагогічних працівника: учитель  математики  Циганенко А.В,учитель біології Шевченко О.В на підтвердження першої  кваліфікаційної категорії  та вихователь ДНЗ « Ластівка» Лебідь В.В на підтвердження кваліфікаційної категорії молодшого спеціаліста та  музичний керівник Котенко О.Є  на встановлення І кваліфікаційного розряду. Атестаційною комісією було організовано  вивчення системи досвіду роботи  вчителів, які атестуються; свою майстерність та професіоналізм  вчителі показали  в рамках декади « Я атестуюся». За  результатами атестації педагогам було підтверджено  кваліфікаційні та встановлено відповідні категорії. У міжатестаційний період педагоги школи постійно  брали  активну участь у роботі районних методичних об’єднань. Свій науково – теоретичний  рівень підвищують  через самоосвіту , теоретичні семінари шкільного та районного рівня.
У школі створено банк даних на дітей, що потребують соціального захисту, дітей з багатодітних сімей, дітей – чорнобильців. На обліку у школі  1 дитина позбавлена  батьківського піклування, 21 чорнобилець,  11 багатодітних та малозабезпечених   сімей,3 дітей переселенців з зони АТО. Протягом року  класними керівниками, заступником з виховної роботи   проводяться  відвідування  сімей даних категорій,надаються консультації з питань навчання та виховання дітей. Діти, що позбавлені батьківського піклування та діти з малозабезпечених сімей  забезпечені  безкоштовним гарячим харчуванням. Протягом  літнього оздоровлення діти пільгових категорій оздоровлюються в пришкільних та заміських таборах .
У 2018 - 2019 н. р. у навчальному закладі функціонувало 11  класів. Середня наповнюваність класів 9  учнів.
Основні  нормативні документи, відповідно  до яких організовано навчально – виховний процес у навчальному закладі – це основні вимоги статей 15,16,22,23 Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», Державного  стандарту початкової загальної освіти, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу.
Типові навчальні плани школи враховують і складенні відповідно до вимог Концепції загальноосвітньої середньої освіти і передбачають реалізацію освітніх галузей  Базового навчального плану через навчальні предмети і курси .
Варіативна частина навчального плану у 2018 – 2019  н. р. у початковій школі була розподілена на вивчення  курсів за вибором « Розвиток продуктивного мислення» та « Риторики». Усі  програми  курсів погоджені або затверджені  Міністерством освіти і науки  України. Учні 1 класу навчалися в умовах реалізації державного проекту Нової української школи.
З  метою всебічного розвитку особистості дитини  в навчальному закладі виділено  6 годин на організацію гурткової роботи. У навчальному закладі працюють  дівочий хоровий гурток, дитячий фольклорний,пішохідного туризму,народної творчості. Усі програми гуртків   рекомендовані Міністерством освіти і науки України.
У 2018-2019  навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України "Про освіту ”, "Про загальну середню освіту ”, рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в загальноосвітніх середніх закладах освіти, Положення про атестацію педагогічних працівників, наказу МОН „ Про структуру 2018 – 2019 н.р. та освітні програми  загальноосвітніх навчальних закладів  ”.
Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми „Формування успішної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій ” та виконання таких завдань:
- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя;
- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
- удосконалення роботи органів  учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;
- забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;
- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;
- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів.
         Протягом 2018 - 2019 н.р. було організовано роботу 4 методичних об’єднань: вчителів філологічного та суспільно- гуманітарного циклу( керівник Шрамко Н.В.),  МО природничо – математичного циклу( керівник Циганенко А.В. ), МО  початкових класів ( керівник Марченко А.І.) та МО класних керівників ( керівник Житлова Т.П.). Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення  І туру та участь у ІІ  турі  Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, предметних тижнів, схвалення завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Також учителі провели  відкриті уроки та заходи згідно плану роботи відповідного  методичного об’єднання. Систематично ведеться робота з малодосвідченими вчителями. В школі організовано наставництво. Вчителем наставником молодого спеціаліста педагога – організатора Мінак О.О  є заступник з навчально – виховної роботи Житлова Т.П .Протягом  року проведено  співбесіди з молодим вчителем  з актуальних питань навчально – виховної роботи. Відбулося взаємовідвідування  заходів  молодого вчителя та більш досвідчених учителів.
Проаналізувавши звіти класоводів та класних керівників про успішність та рух учнів за І та ІІ семестри 2018-2019 н.р., було зроблено статистичний звіт, що узагальнив результати успішності учнів. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» та Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист МОН від 28.01.2014  № 1/9-74) оцінювання навчальних досягнень учнів 1 та 2  класу здійснювалося вербально з усіх предметів інваріантної складової; у 3­4 класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура».
Адміністрацією школи були розроблені заходи по підготовці до державної підсумкової атестації, створена папка „ Державна підсумкова атестація 2018 – 2019 н. р. ”, куточок „ ДПА у школі ” . Керівниками   методичних об’єднань  були погоджені завдання на державну підсумкову атестацію з математики та української мови для учнів 4 класу та  на  державну підсумкову атестацію з математики, української мови  та біології для учнів  9 класу.
До складання  державної підсумкової атестації було допущено 7 учнів 4 класу та 10   учнів 9 класу .
Результати державної підсумкової атестації:
4 клас
№ з/п К-ть
учнів Предмет Рівень навчальних досягнень Якість
знань
    Початковий Середній Достатній Високий    %
1 7 Укр. мова 0 0% 0 0% 4 57% 3 43% 7 100
2 7 Математика 0 0% 4 57 % 2 28 % 1 15 % 3 43

9 клас
№ з/п К-ть
учнів Предмет Рівень навчальних досягнень Якість знань
    Початковий Середній Достатній Високий    %
1 10 Укр. мова 1 10% 4 40% 3 30% 2 20% 5 50
2 10 Математика 0 0% 5 50% 5 50% 0 0% 5 50
3 10 Біологія 0 0% 5 50% 5 50% 0 0% 5 50

За результатами ДПА всі учнів підтвердили свої знання з предметів згідно річного оцінювання.
Сучасна школа має не просто йти в ногу з часом, вона має випереджати час. Сучасний випускник – це передусім людина творча. Випускник має залишати школу професійно визначеним, тому профорієнтаційна робота з учнями – один із головних напрямків виховної роботи, спрямованої на підготовку учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця в суспільстві. Аналізуюючи  останні 5 років  продовження навчання учнів  можна сказати, що 55 % дітей ідуть навчатися у коледжі, університети, а 45 % продовжують навчання у ліцеях чи йдуть працювати. У 2018-2019 н. році з випускників 11 класу    продовжать  навчання у вищих навчальних закладах
  ІІІ – ІV рівній акредитації 28 % учнів, І – ІІ рівнів акредитації – 14%, а 42 % - у ліцеях. У 10  класі  планується навчання 5 дітей; 3 учнів 9 класу  виявили бажання навчатися в коледжах, а 2 учні продовжать навчання  у ліцеях.
Учнівське самоврядування – це спосіб, принцип організації учнівського колективу, принцип організації учнівського колективу, що забезпечує  комплексний виховний вплив на учнів,залучаючи їх  до усвідомленої, систематичної участі у справах школи, класу, до розв’язання  важливих питань школи .Керує старшокласниками Голова ради лідерів. Головою ради лідерів була у 2018- 2019 н.р  Шевченко Оксана. У  кожному класі  обрані  відповідні органи самоврядування. У  цьому  навчальному  році спільними зусиллями клубу  старшокласників  були проведені  шкільні вечори та інші загальношкільні заходи. Козацька республіка є органом учнівського самоврядування учнів молодшого шкільного віку .До складу організації входять  учні 2-7 класів. Щороку 14 жовтня учнів 2 класу приймають до козачат, проводяться козацькі забави, святкові концерти. Під час роботи органів учнівського самоврядування діти набувають навичок самостійно  організовувати своє дозвілля, залучати до  роботи інших, бути гідними громадянами  своєї країни.
Виховна робота у 2018-2019н.р. була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя , на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі ,мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.
У навчальному закладі сформовано шкільні традиції проведення таких заходів - Свято Першого дзвоника; День вчителя; Свято Осені; Новорічні ранки та новорічний вечір для старшокласників; День святого Валентина;  8 березня; Деньпам’яті та примирення; Свято Останнього дзвоника, вручення документів випускникамтощо. До проведення цих свят залучаються всі учні школи, батьківський комітет та колектив школи
Значна увага протягом року приділялась  національно-патріотичному вихованню школярів.   Так, класні керівники проводили виховні години патріотичного спрямування :«Зродились ми великої години» , «День писемності та мови», , «Україна пам‘ятає», «Герої завжди поміж нас», «Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п‘янить», «Вони пішли у вічність, щоб Україну зберегти», «Українські вчені», «Герої Майдану», «Вмій любити і захищати свою країну»…Патріотизм виявляється в любові до свого народу, повазі до українських звичаїв і обрядів, відчутті своєї належності до України, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою. Тому учні брали участь у виховних заходах : „ Козацький квест: пропала булава ” (підготувала вчитель зарубіжної літератури Смірнова І.П. для учнів 5- 6 кл.), посвята в козачата (педагог - організатор Мінак О.О. для учнів 1 – 6 кл.), День Соборності України (Мінак О.О. для учнів 5 – 11 кл.), єдиний інформаційний день„ Видатні військові та державні діячі Сумщини в українській революції 1917 – 1921рр.”( вчитель історії Забара Т.В. – учні 9 – 11 кл.), „ День рідної мови ”( вчитель української мови Шрамко Н.В., учні 5 – 11 кл), „ Чорнобиль з пам’яті не стерти ”( ЗНВР Житлова Т.П. – учні 5 – 8 кл.), „ День пам’яті та примирення ”(Мінак О.О. та вчитель музичного мистецтва Рудюк В.П. – учні 1 – 11 кл), „ День вишиванки ”( Мінак О.О. 1 – 11 кл) та інші.
У школі продовжує роботу  волонтерська організація учнів. Учнями та працівниками школи  була проведена акція „ Допоможемо разом ” по збору коштів для родини Думендяк на лікування мами Ірини Ігорівни. Також  під керівництвом педагога – організатораМінак О.О.була проведена ІХ акція Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця».
З метою формування ціннісного ставлення до природи проведено:
- акція «Сумська весна»;
- акція «Чисте довкілля»;
- заходи до Всесвітнього дня  води, який відзначають 22 березня .
Сьогодні важливо  знати кожному хоча б ази правової абетки для захисту особистих  прав. Тому в школі проводилися тижні правових знань, де учні ознайомилися  з переліком правових і громадянських прав людини, обговорювали  свої права та обов’язки.
Також, протягом 2018 -2019 н.р. проходили : тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності та охорони праці,  тиждень безпеки дорожнього руху, Всеукраїнська акція „ 16 днів проти насильства ”, місячник цивільного захисту населення, день безпеки в Інтернеті тощо.
Система профілактичної роботи з попередження усіх видів дитячого травматизму у 2018-2019н.р. мала такі складові, як викладання предмету «Основи здоров'я» (1-9 класи), організація систематичних медичних оглядів учнів та педагогічних працівників; проведення усіх видів інструктажів з учнями; проведення роботи щодо формування основ здорового способу життя, тематичних класних годин, профілактичних бесід та лекцій для учнів школи та їх батьків із залученням представників лікувальних установ, ДАЇ; висвітлення питання профілактики дитячого травматизму на батьківських зборах.
Протягом року робота з профілактики усіх видів дитячого травматизму знайшла своє відображення у проведенні таких виховних заходів, як тижня безпеки життєдіяльності, днів безпеки життєдіяльності напередодні канікул, дня цивільного захисту з відпрацюванням шляхів евакуації на випадок надзвичайної ситуації.
Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму.  До роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму залучалася й батьківська громадськість. На батьківських зборах систематично розглядалися питання профілактики травматизму та інфекційних захворювань серед дітей.
Протягом 2018-2019н.р. у школі для учнів 1-11 класів систематично проводились додаткові бесіди з усіх видів поточного травматизму. Були проведені всі види інструктажів, інструктажі на місцях та в спеціалізованих навчальних кабінетах. Велися журнали обліку усіх видів інструктажів та журнал реєстрації нещасних випадків, систематично проводились інструктажі з техніки безпеки перед проведенням екскурсій та перед трудовими десантами з відповідними записами у класних журналах та журналі інструктажів.
Класними керівниками, членами методичного об’єднання разом з педагогом – організатором та адміністрацією школи  проведено ряд відкритих виховних заходів:
- свято першого дзвоника (підготували: ЗНВР Житлова Т.П.);
- Міжнародний день миру ( ЗНВР Житлова Т.П,, педагог - організатор               Мінак О.О);
- свято до Дня вчителя ( педагог – організатор Мінак О.О., вчитель музики Рудюк В.П.);
- посвята в козачата( педагог – організатор Мінак О.О.);
- свято осені (класовод 4 кл. Кириченко О.С.,педагог-організатор Мінак О.О.)
- свято для учнів початкових класів „ Happy  Halloween. The Queen Autumn ”               ( учитель англ.. мови Шульженко О.В.);
- заходів щодо запобігання торгівлі людьми( адміністрація, кл.керівники);
- заходи до щорічної акції „16 днів проти насильства ” ( адміністрація, кл.керівники);
- заходи до Всеукраїнського тижня права(вчитель правознавства Забара Т.В., кл.керівники);
- лінійка „ Зустріч із Святим Миколаєм  ”( педагог – організатор Мінак О.О. , учитель музичного мистецтва Рудюк В.П.);
- Новорічні свята ( Житлова Т.П. – молодші класи,Мінак О.О.– старші класи);
- заходи до тижня знань з основ безпеки життєдіяльності та охорони праці (вчитель основ здоров’я Юрченко О.Ю.)
- свято „8березня для мам учнів початкових класів ”( класовод 1 кл. Стеценко К.А., педагог – організатор Мінак О.О., вчитель музики Рудюк В.П.);
- заходи до ХІІІ акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» ( педагог – організатор Мінак О.О.);
- заходи пов’язані з 33-ми роковинами Чорнобильської катастрофи ( ЗНВР Житлова Т.П.);
-„ Запрошуємо до Франції ”, присвячений міжнародному дню франкофонії (учитель англ.. мови Шульженко О.В.);
- заходи щодо місячника ЦЗ: квест 1-4 кл.„ Наша безпека – в наших руках ” (ЗНВР Житлова Т.П., класоводи поч..класів);
- святкування  Дня пам’яті та примирення”( педагог – організатор Мінак О.О. учитель музичного мистецтва Рудюк В.П.);
-день вишиванки. Гра-квест. ”( педагог – організатор Мінак О.О.);
- свято останнього дзвоника.
Шкільне життя – це круговерть не тільки уроків, виховних  заходів, а й уміння  гідно презентувати себе,  навчальний заклад  на районному, обласному  рівні. Поряд з навчальною діяльністю учні школи приймають участь у різноманітних районних та обласних  конкурсах і змаганнях.
Участь у  районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах та змаганнях прослідковується у таблиці:
№ Назва конкурсу Результат П І учня
1 ІІ етап ІХ Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка І  м Колодич Ю.,7 кл
2 районний етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика ІІ м
ІІ м Колодич Ю.,7 кл
Шевченко О, 11кл
3 ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури ІІ м Шевченко О, 11кл
4 ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики ІІІ м Маринич Т, 7 кл
5 ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з математики участь Маринич Т, 7 кл
Сизонова Ю,10кл
6 ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з хімії участь Маринич Т, 7кл
7 районний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької
творчості „ Чисті роси ”„ Живе слово ” у номінації  „ Твори Лесі Українки ” ІІ м Шевченко О, 11кл
8 районний заход журналістської майстерності „ Я – журналіст ” участь Шевченко О,11кл
9 районний заход з нагоди відзначення 205-ї річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка «В сімї вольній, новій» участь колектив
10 Районний етап Всеукраїнського  фестивалю - конкурсу„ Молодь обирає здоров’я ”:
конкурс фотографій;
конкурсі плакатів участь
ІІІ м
ІІ  м колектив
11 районні змагання з легкої  атлетики:
стрибки у довжину;
біг на 200м;
біг на 100м
І м
ІІІ м
ІІ м
Семенюта А, 9кл
Москвін В, 11кл
Мосін Д, 9кл
12 чемпіонат району з волейболу „ Шкільна волейбольна ліга України ” ІІІ м команда
13 ІІ етап Чемпіонату Сумського району зі спортивного орієнтування на дистанції   „ Орієнтування в заданому напрямку ” ІІІ м Ніколаєнко В, 11кл
14 Обласні змагання з волейболу в залік ХХVІІ обласних спортивних ігор школярів ІІ м Ніколаєнко В, 10кл
Дорошенко А, 9кл
15 Міжнародний математичний конкурс„ Кенгуру ” (зимовий) 6 (добрий рез-т),  5 3 – 6 кл.
16 Міжнародний математичний конкурс„ Кенгуру ” ( весняний) 4(добрий рез-т),  13 5 – 11 кл
17 Всеукраїнська українознавча гра                      „ Соняшник ” Сер – кат – 11,
Диплом перемож- ця на шк. рівні – 11, диплом І ступеня регіон. рівня – 1
Всього: 23 5 – 11 кл.
18 Всеукраїнський конкурс з англійської мови „ Грінвіч ” Сер – кат – 16,
Бронзовий сер-т -2 Всього: 18 2 – 11 кл.
19 Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс юних суспільствознавців „ Кришталева сова ” Сер – кат – 10,
Диплом І ступ – 7,
Дпплом ІІ ступ – 3, диплом ІІІ ступ - 6 Всього: 26 3 – 11 кл
20 Всеукраїнські відкриті змагання юних ракетомоделістів( м. Дніпро) Диплом
ІІ місце Слюсар Р., 6 кл

У школі організовано медичне обслуговування. Медичне обслуговування здійснюється  персоналом Сумської ЦРЛ,дільничою лікарнею смт. Степанівка,Новосуханівським ФАПом, медсестра Бирченко Г.М. Кожного року за графіком учні школи проходять поглиблений медичний огляд, за результатами якого дітей, відносять до основної чи спеціальної  групи і по необхідності, направляють на лікування до спеціалістів. Постійно учні оглядаються на наявність шкірних захворювань, педикульозу. Профілактичні щеплення проводяться згідно плану і тільки  після дозволу лікаря – педіатра, який проводив огляд дитини та за згодою батьків. Поглиблений медичний огляд проходять і працівники школи. Медична сестра Бирченко Г.М. постійно проводить профілактичні бесіди з проблем захворюваності , виступає на загальношкільних батьківських зборах. Спільна робота, яку проводять навчальний заклад, лікарі, батьки, спрямована на збереження здоров’я дітей.
У навчальному закладі функціонує їдальня, де організовано гаряче харчування. Гарячим харчуванням  охоплено 97% учнів. Учні 1- 4 класів ( 100 %)  харчуються за рахунок бюджетних коштів на суму  16 грн .00 коп. Учні 5-9 класів ( 87 %) харчуються за рахунок батьківської плати. І лише ( 40 %)  учнів 10-11 класів відвідують їдальню. Вартість харчування  на одну дитину 5-11 класів  до 11.30   гривень на день. Діти  з малозабезпечених сімей,  діти,позбавлені батьківського піклування харчуються  за рахунок державних коштів на  суму 16 грн.  . За рахунок субвенції сільської ради в розмірі 16 грн в день  здійснювалося харчування учнів, батьки яких знаходилися в лавах Збройних Сил України в зоні АТО.
Раціональне харчування учнів школи організовано на основі примірного двотижневого меню, складеного на навчальний  рік з урахуванням забезпечення сезонними продуктами, погодженим Держпромнаглядом. Наявна картотека страв шкільного харчування. У їдальні наявна документація з організації харчування, записи в журналах здійснюються систематично вчасно. Працівники харчоблоку дотримуються умов і термінів зберігання продуктів  харчування та продовольчої сировини, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни. Санітарно – гігієнічні вимоги при приготуванні страв дотримуються. Адміністрацією закладу забезпечується контроль за організацією харчування дітей, виконання норм харчування та якістю приготування їжі.
Для оздоровлення  учнів і організації їх  відпочинку в школі плануються та  проводяться заходи разом з установами та організаціями районного рівня, профспілковими  та іншими громадськими організаціями. Традиційно влітку організовується робота  пришкільного табору
« Усмішка» .Термін роботи табору -  03.06.2019 р. – 21.06.2019 р.
Оздоровлено у 2019 році:
Усього – 50 дітей, сиріт – 1, дітей з малозабезпечених та багатодітних родин – 10 ,дітей - чорнобильців – 13 ,дітей, які стоять на «Д» обліку – 1, дітей учасників АТО – 2, дітей ВПО – 2. Середня вартість харчування – 30 грн. Кратність харчування – 2-х разова. Використання коштів: усього – 2100 грн., з районного бюджету – 17 190 грн., батьківська плата – 3810 грн.
Підготовка до роботи  табору розпочалась задовго до його відкриття. Був розроблений план роботи з урахуванням вікових особливостей, інтересів дітей та літніх державних і національних свят.
Для роботи табору був виділений перший поверх, спортивний зал, бібліотека, їдальня.
За всю зміну було проведено велику кількість заходів. Для дітей було організовано екскурсію  в зелену садибу « Вакулина байка» с.Бездрик.
Були проведені тематичні дні. День відкриття табору запам’ятався цікавою лінійкою, веселими конкурсами та розвагами. У День здоров’я кожен мав змогу привітати шкільну медсестру Бирченко Г.М. та закріпити знання з правил збереження власного здоров’я. Багато нового дізналися вихованці під час проведення Дня Європи. Вони здійснили віртуальну подорож по визначних місцях Європи, створили колаж. Відзначили у таборі і День захисту дітей. Була проведена святкова лінійка, конкурс малюнків на асфальті. У своїх малюнках вихованці відтворили своє бачення щасливого та радісного дитинства. Дуже весело пройшов День квестів. Діти шукали піратські скарби, виконуючи різноманітні завдання. Під час проведення Дня пухнастиків діти підготували костюми тваринок, із задоволенням малювали та розповідали про своїх улюбленців. Спробували учні себе і в ролі модельєрів, виготовляючи і презентуючи свої моделі одягу при проведенні Дня хустинок. Також був проведений День улюбленої іграшки, де діти не тільки представили свої улюблені іграшки, а ще створили паперові іграшки власними руками під час заняття у школі «Вправні рученята». Приділили увагу вихователі розвитку спортивних здібностей дітей. Був проведений День спорту у вигляді змагань між загонами. В ігровій формі пройшов День ввічливості. Діти не тільки повторили правила ввічливості, а й створили Дерево ввічливості. Велика увага приділялася патріотичному вихованню. Був проведений захід до Дня Конституції України «Вірю в майбутнє твоє, Україно!», бесіда «Я маю право…», конкурс малюнків «Українцями ми народилися». Під час проведення Фестивалю талантів діти показали свої здібності. Вони підготували пісні, танці, вірші, малюнки, вироби з різних матеріалів.
      Загалом діти та вихователі живуть у таборі за його девізом: «Посмішку даруєм всім: і дорослим, і малим. Щоб усі на світі діти могли з нами порадіти».
Колектив школи прагне зберігати, підтримувати в належному стані кабінети, класні кімнати.
Протягом року на поповнення матеріальної бази та поточний  ремонт виділялися  кошти. Звіт про них можна побачити на шкільному сайті:
http://sukhanovka.forumsua.com
Школа бере активну участь у громадському житті села: учителі та учні – активні учасники художньої самодіяльності. Презентуємо концерти для батьків, беремо участь у  святкуванні Дня села. Школа підтримує  тісний зв'язок  з установами, діяльність яких  пов’язана зі школою:  у справах дітей, військовим комісаріатом, Держпромнаглядом, центром зайнятості, районною клінічною лікарнею, відділом у справах молоді та спорту .Навчальний заклад тісно співпрацює з органами місцевого самоврядування, громадськістю, підприємствами та організаціями, що працюють в селі.