Управління школою здійснюється на державно-громадських засадах. Загальне управління школою здійснює директор та органи громадського самоврядування: рада школи, батьківський комітет, методична рада, педагогічна рада. Діяльність усіх організаційних структур на всіх рівнях має рефлексивний характер, спрямований на стимулювання й розвиток інновацій та орієнтований на отримання конкретних результатів.