1. Статут - Статут школи
2. Ліцензія на впрвадження освітньої діяльності - Розпорядження про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіт
3. Сертифікати про акредитацію програм - ------
4. Структура та органи управління закладу - Органи управління
5. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензією - Кадровый склад
6. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти - Освітні програми
7. Територія обслуговування, закріплена за навчальним закладом освіти - Територія обслуговування
8. Ліцензований облік та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі -Проектна потужність  закладу — 320 чоловік.  Фактична кількість осіб
9. Мова освітнього процесу - українська.
10. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення ( у разі його проведення) - Наявність вакансій
11. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти - Матеріально технічне забезпечення
12. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання - -------
13. Результати моніторингу якості освіти - Моніторинг якості знань за 2018 – 2019 н.р.
14. Річний звіт про діяльність закладу освіти - Річний звіт керівника
15. Правила прийому до закладу освіти - Правила прийому до 1 та 10 класів
16. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами - Кнопка виклику Інклюзія
17. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти - -----
18. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати - ------
19. Інформація щодо отримання публічних коштів - Кошторис на 2019   Новосуханівська ЗОШ І-ІІІ ступенів за січень-жовтень 2019 р.